Stängda dagar

Verksamheten stänger två dagar per år för planering. För de som inte kan ordna tillsynen själva erbjuds jourförskola.

Stängda dagar under läsåret 2017/2018:

  • 1 december 2017
  • 8 januari 2018