Tallbackens förskola - Grön Flagg certifierad

Välkommen till Tallbackens förskola

Tallbackens förskola är en Grön Flagg certifierad förskola med plats för ca 80 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av fem hemvister, Kotten (1-3  år), Granen (1-3 år), Tallen (3-5 år), Ekorren (3-5 år) och Småkrypen (4-5 år). Småkrypen är en hemvist som bedriver den största delen av verksamheten utomhus.

Vi arbetar för en hållbar utveckling där våra barn i tidig ålder lär sig att värna om och utveckla respekt för allt levande och omsorg. Vi arbetar för en giftfri förskola.

Vi tror på barnets förmåga, på det kompetenta barnet som kan och vill om bara förutsättningarna ges. Vi bygger verksamheten utifrån barnets intresse och behov i form av projektarbete med förskolans läroplan (Lpfö 98:10) som grund.

På Tallbackens förskola planerar vi verksamheten för att möta varje barn på sin nivå. Lek, glädje, utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för vårt arbete. Vi arbetar med projekt som vi väljer efter barnens intresse och behov.

Här kan barnen uppleva med alla sina sinnen och få svar på sina frågor med hjälp av experiment, utforskande och upplevelser. Barnen är delaktiga i planering av våra aktiviteter. Förskolans läroplan Lpfö 98:10 ligger som grund för allt arbete på förskolan.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för att följa upp, analysera, utvärdera och utveckla verksamheten. Vi dokumenterar det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten med hjälp av tex foto, film, penna och papper.

Vill du veta mer om Tallbackens verksamhet, klicka då vidare till vår blogg;