Trätofflans förskola

Förskolans entré. Barn cyklar förbi på trehjuling.

Trätofflans förskola ligger i Vollsjö och tillhör Piratenområdet. I anslutning till Trätofflans förskola finns Vollsjö skola med klasserna F-6 samt Vollsjö fritidshem. I byggnaden finns också byns kommunala bibliotek.

På Trätofflans förskola är ca 45 barn inskrivna. Barnen är indelade i tre grupper. Hjärtgruppen med de yngsta barnen, Solgruppen med mellanbarnen och Blomgruppen med de äldsta barnen.

Vi arbetar aktivt med barns inflytande. Som ett led i detta är pedagogisk dokumentation en central del av arbetet. Tillsammans med barnen dokumenterar och reflekterar vi över olika saker som vi möter i vår vardag.

Att arbeta med hållbar utveckling tillsammans med barnen är viktigt för oss på Trätofflans förskola. Nyligen startade vi upp arbetet med vårt nya tema "Planetskötarna" som förhoppningsvis kommer att göra oss alla mer delaktiga i vår miljö och den hållbara utvecklingen.

Följ oss gärna på Facebook!