Fritidsgårdar

Nu öppnar vi äntligen fritidsgårdarna igen!

Givetvis i begränsad skala med restriktioner för både besökarnas och personalens säkerhet. Vi kan endast ha öppet för dig som är född 2005- 2008.

Navet: Alla aktiviteter på Navet kräver föranmälan och har ett begränsat antal platser.

Ventilen: På Ventilen krävs ingen föranmälan, men även där är antalet besökare begränsat.

Det är viktigt att följa oss på sociala medier så att du kan anmäla dig till Navets aktiviteter och för att förutsättningarna kan ändras med kort varsel på båda våra fritidsgårdar.

Du får bäst information och anmäler dig lättast på vår Instagram: fritidsgardensjobokommun

I Sjöbo kommun har vi fritidsgårdsverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar från året du fyller 13 till och med året du fyller 17. Fritidsgårdar finns i Sjöbo och Blentarp. Fritidsledare ansvarar tillsammans med besökare för att verksamheten är en kul och trygg mötesplats för kommunens alla unga.

Fritidsgården är en plats dit du kan gå för att fika, lyssna på musik, plugga, vara kreativ, spela olika spel både analoga och digitala, hänga med kompisar gamla som nya, prova på olika aktiviteter och få hjälp att utveckla dina idéer och talanger, träffa fritidsledare och mycket annat.

Det är viktigt att alla ungdomar som kommer till fritidsgården har inflytande på verksamheten och känner sig delaktiga. Fritidsgårdarna utgår från kommunens vision och målbild i arbetet med att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Värdeorden trygghet, delaktighet och stolthet genomsyrar verksamheten.

Fritidsledarna möter du också vissa dagar i veckan på Färsingaskolan. Tillsammans vill vi bygga och skapa relationer med dig detta för att öka din trygghet. När vi är på plats vill uppmuntra och inspirera dig till att hitta en meningsfull fritid. Vid vissa tillfällen erbjuder vi aktiviteter och vid andra en trygg vuxenkontakt.

Ungdomsrådet
Besök gärna Ungdomsrådets sida och läs mer om dem och deras verksamhet och uppdrag. 

 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2021
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Utbildning och barnomsorg