Fritidsgårdar

Din fritidsgård är en mötesplats där du kan träffa vänner – gamla som nya, fika, prova på olika aktiviteter och få hjälp att finna och utveckla dina idéer eller talanger.

OBS! Från den 28/10 till i första hand 17/11 är fritidsgårdens verksamhet nedstängd. Detta för att bidra till att minska smittspridningen av covid-19 i Skåne.

 

I Sjöbo kommun har vi fritidsgårdsverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar från året du fyller 13 till och med året du fyller 17. Fritidsgårdar finns i Sjöbo och Blentarp. Fritidsledare ansvarar tillsammans med besökare för att verksamheten är en kul och trygg mötesplats för kommunens alla unga.

Fritidsgården är en plats dit du kan gå för att fika, lyssna på musik, plugga, vara kreativ, spela olika spel både analoga och digitala, hänga med kompisar gamla som nya, prova på olika aktiviteter och kanske få hjälp att finna och utveckla dina idéer och talanger, träffa fritidsledare och mycket annat.

Det är viktigt att alla ungdomar som kommer till fritidsgården har inflytande på verksamheten och känner sig delaktiga. Fritidsgårdarna utgår från kommunens vision och målbild i arbetet med att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Värdeorden trygghet, delaktighet, stolthet och framtidstro genomsyrar verksamheten.

Fritidsledarna möter du också vissa dagar i veckan på Färsingaskolan. Tillsammans vill vi bygga och skapa relationer med dig detta för att öka din trygghet. När vi är på plats vill uppmuntra och inspirera dig till att hitta en meningsfull fritid. Vid vissa tillfällen erbjuder vi aktiviteter och vid andra en trygg vuxenkontakt.


Ungdomsrådet
På Navet har kommunens Ungdomsråd ett rum för möten. Besök gärna Ungdomsrådets sida och läs mer. 

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2020
Sidan publicerad av: Paula Brante
Utbildning och barnomsorg