Fritidshem

Fritidshemmen i Sjöbo kommun är knutna till respektive skola. Där erbjuds barnen roliga aktiviteter och pedagogisk omsorg under de delar av dagen när de inte går i skolan.

Här kan du ansöka om plats på fritidshem

Den kommunala fritidsverksamheten i Sjöbo kommun är öppen vardagar mellan klockan 06.30 och 18.30. Där kan barn till föräldrar som arbetar eller studerar ansöka om plats. Kostnaden för fritidshemsplats är inkomstprövad med en maxkostnad på 922 kr per månad.

Under lov finns det möjlighet att vara på fritidshemmet hela dagarna. Verksamheten riktar sig dels till åldrarna 6-9 år och dels till åldrarna 10-13 år.

Fristående skolor har också ofta fritidshem knutna till skolorna. Kontakta respektive skola för mer information.

Redan på anmälningsblanketten till förskoleklass eller grundskola har du möjlighet att kryssa i om du vill att ditt barn ska få plats på fritidshem.

Läs gärna mer om vad som gäller inom vår fritidsverksamhet, och vilka rättigheter och skyldigheter du som vårdnadshavare har, i dokumentet Regler för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg. Du hittar det under rubriken Relaterade länkar.