Eftermiddags- och lovverksamhet

Sjöbo Kommun erbjuder barn i åldersgruppen 10-12 år en fritidshemsverksamhet med begränsad vistelsetid.

Verksamheten är integrerad med övriga fritidshemsbarn i åldern 10-12 år och utgår från samma riktlinjer som den ordinarie fritidshemsverksamheten.

Fritidshemsverksamheten erbjuds på eftermiddagar mellan 13.30–16.00. På höstlov, sportlov, påsklov, jullov samt under de två första och den sista veckan på sommarlovet med tiden 9.00–16.00

På eftermiddagarna serveras mellanmål och under loven serveras lunch och mellanmål.

Ansökan till verksamheten görs på blankett som skolan tillhandahåller.

Avgiften för verksamheten:

Avgift per barn
1:a barnet 1 % högst 461 kr
2:a barnet 0,75 % högst 346 kr
3:e barnet 0,75 % högst 346 kr
4 eller fler barn Ingen avgift

Vid frågor kontakta familjeförvaltningen 0416-272 29 eller skolsekreteraren på er skola.