Regler och avgifter

Sexåringar i behov av omsorg utöver tiden i förskoleklass samt skolbarn 7 - 13 år dock längst t.o.m. vårterminen i årskurs 6 erbjuds plats i fritidshem.
Skolbarn som endast är i behov av omsorg under loven kan erbjudas tillfällig omsorg, beroende på rektorsområdenas lokala förutsättningar.

Ansökan om plats på fritidshem gör du via lärportalen edWise.

Ansökan om fritidshem endast på lov gör du via särskild blankett (PDF-dokument, 40 kB).