Grundsärskola

Grundsärskolans verksamhet består av skola årskurs 1-9, fritidshem samt korttidstillsyn enligt LSS för ungdomar i åldern 13-21 år. Vi är placerade på Färsingaskolan. 

Grundsärskolan erbjuder undervisning till alla elever som mottagits i grundsärskolans inriktningar. Enheten bedriver grundsärskolans båda inriktningarna, vilket innebär att eleverna har möjlighet att läsa ämnen och ämnesområden.

Rektorsområdet har, utöver den direkta pedagogiska personalen som består av lärare, förskollärare, fritidspedagoger, elevassistenter och specialpedagoger, en deltidsanställd intendent. Enheten har ett elevhälsoteam som består av rektor, elevstödsamordnare, specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.

Du kan läsa mer om vår verksamhet i vår lokala arbetsplan. Vi har även en arbetsplan för Studie- och yrkesvägledning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Utbildning och barnomsorg