Grundsärskola

Grundsärskolans verksamhet består av skola årskurs 1-9, fritidshem samt korttidstillsyn enligt LSS för ungdomar i åldern 13-21 år. Vi är placerade på Emanuelskolan. 

Grundsärskolan erbjuder undervisning till alla elever som mottagits i grundsärskolans inriktningar. Enheten bedriver grundsärskolans båda inriktningarna, vilket innebär att eleverna har möjlighet att läsa ämnen och ämnesområden.

Rektorsområdet har, utöver den direkta pedagogiska personalen som består av lärare, förskollärare, fritidspedagoger, elevassistenter och specialpedagoger, en deltidsanställd intendent. Enheten har ett elevhälsoteam som består av rektor, elevstödsamordnare, specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.

Vi har en arbetsplan för Studie- och yrkesvägledning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2021
Sidan publicerad av: Christina Birgersson
Utbildning och barnomsorg