Grundskola

Alla barn börjar i grundskolan höstterminen det år de fyller sju år. De flesta barn väljer också att gå i förskoleklass året innan de börjar skolan.
Läs mer här om övergången till förskoleklass.

I Sjöbo finns sex kommunala grundskolor och tre fristående grundskolor. Familjenämnden ansvarar för grundskolorna i Sjöbo kommun.

Skoltiderna för grundskolan är:
år F-6  8.00-13.30
år 7-9  09.00-15.15

Läsårstiderna hittar du här.