Distansundervisning i grundskolan

Så här gör du om det behövs distansundervisning i skolan.

Så fungerar distansundervisning

 • All undervisning sker över datorn
 • En lärare håller i undervisningen i realtid (sitter vid sin dator under skoldagen)
 • Eleverna ska arbeta enligt schema med de uppgifter de får av lärarna.

Vi arbetar för att erbjuda den undervisningstid som eleverna har rätt till utifrån timplanen: i första hand i kärnämnen och i andra hand i andra teoretiska ämnen samt praktisk-estetiska ämnen.

För de elever som följer undervisningen på distans gäller följande

 • Google Classroom är den digitala plats som undervisningen utgår ifrån. Det är ett verktyg som är välkänt för de allra flesta elever och lärare.
  • Eleverna måste ha sin dator hemma. Om de har glömt sin dator i skolan eller av annan anledning saknar dator så finns lånedatorer att hämta på skolan. Kontakta skolan för att komma överens om bästa tid för att hämta dator.
  • Eleverna måste ha tillgång till ett trådlöst nät därhemma. Om ni inte har det måste detta skaffas eller kontakta skolan.
  • Mer och utförligare info hittar ni på Unikum.

  Eleverna och skolan kommer att behöva hjälp av elevens vårdnadshavare. Det är viktigt att eleverna är medvetna om att de inte är lediga från skolan utan att de har skola hemma samt att det finns vuxna som kan stötta eleverna hemma.

  Frågor och kontakt

  Om du som vårdnadshavare har frågor om hur det går för ditt barn eller om det finns särskilda omständigheter som vi behöver känna till, ber vi digatt kontakta mentor, elevhälsa eller rektor.

  Vanliga frågor och svar

  Svar: Starta Chromebooken. Nere i högra hörnet på Chromebookens startsida syns en ikon som ser ut som en solfjäder, klicka på den.
  Då kommer det upp ett fönster, där visas de trådlösa nät som är tillgängliga.
  Klicka på det som ska användas.

  Svar: Kontakta i första hand ditt barns skola eller IKTeket@sjobo.se

  Svar: Kontakta i första hand ditt barns skola eller IKTeket@sjobo.se

  Svar: Kontakta i första hand ditt barns skola eller IKTeket@sjobo.se

  Om ditt barn blir sjuk så gör ni en frånvaroanmälan som vanligt. Via sms-tjänsten eller genom Unikum – E-tjänster vh.
  Frånvaroanmälan

  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 17 augusti 2023