Emanuelskolan

Bild på Emanuelskolan

Emanuelskolan ligger centralt i Sjöbo tätort. Här finns strax över 500 elever i förskoleklass och grundskola. Området har två arbetslag som arbetar med årskurserna F-3, ett arbetslag med årskurserna 4-6, ett arbetslag med årskurserna 7-9 och ett fritidsarbetslag som tar hand om barnen på fem olika avdelningar.

Emanuelskolan

Som har engagerade vuxna som bryr sig om,
respekterar andra och värnar
om bra relationer.
Som har en bra lärmiljö som är trygg,
trivsam och utmanande
Där lärandet är viktigt, på olika sätt,
både i och utanför skolan.
Där alla får en chans!