Friskolor

Inom kommunen finns fristående skolor som med kommunalt bidrag erbjuder grundskola och fritidshem, som ett alternativ till den kommunala verksamheten.

Friskolan Boken
Blentarpsvägen 3A
270 35 Blentarp
Telefon: 0416-137 90
Rektor Niclas Persson
E-post:
Hemsida: http://www.friskolanboken.se/

Nils Månssons friskola
Stora Fränningevägen 136
275 68 VOLLSJÖ
Telefon: 0416-30695
Rektor Lisa Ferlinger
E-post:
Hemsida: http://www.nilsmanssonsfriskola.se/

Montessoriskolan Fyrkappan
Lövestadbyaväg 15-3
273 71 Lövestad
Telefon: 0417-215 25
Rektor Kurt Westlund
E-post: fyrkappan@sjobo.nu

Hemsida: http://www.fyrkappan.se/