Grundsärskolan i Sjöbo

Färsinga Lärcentrum

Grundsärskolans verksamhet består av skola årskurs 1-9, fritidshem samt korttidstillsyn för ungdomar i åldern 13-21 år. Enheten är placerad på Färsingaskolan. Enheten bedriver grundsärskolans båda inriktningar, vilket innebär att eleverna har möjlighet att läsa ämnen och ämnesområden.