Fritidsverksamhet

Barnen i verksamheten kommer från Sjöbo kommuns grundsärskola.
Vi erbjuder heldagsomsorg från 06.15 - 18.15.
Barnen deltar i olika aktiviteter utifrån deras behov och intressen.
Aktiviterna som vi b la erbjuder är:

  • Bad/simning
  • Pysselaktiviter
  • Utevistelse
  • Möjlighet till egen lek
  • Rörelse i idrottshallen

Lovverksamheten består av aktiviteter som personal och barn bestämmer tillsammans.