LSS

LSS

LSS betyder Lagen om Stöd och Service.
Detta är en service man måste ansöka om hos kommunen. Den form av LSS som vi bedriver är korttidstillsyn.
Denna kan ges till skolbarn över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under lovdagar, för att kunna ge ungdomarna en meningsfull fritid.
De aktiviteter vi bedriver för närvarande under skoldagarna är: bad/simning, skytte, pysselaktiviteter, utevistelse och rörelse i idrottshall. Under lovdagar kan andra aktiviter erbjudas utifrån ungdomarnas önskemål.