Planer och dokument

Skolan har ett uppdrag som styrs av nationella och kommunala styrdokument. På Grundsärskolan utarbetar vi planer och dokument för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. En del av dessa dokument kan vara rutiner för hur vi hanterar uppkomna situationer.