Sjukanmälan

Ring på morgonen 0734-24 27 26

Eller genom SMS: skriv FRÅNVARO personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) till nummer 0730 - 12 14 33