Om oss på Färsingaskolan

Färsingaskolan

Färsingaskolan är en plats för lärande, för både barn/ungdomar och vuxna.

Nyfikenhet, mod och engagemang

Våra elevers nyfikenhet är vår utmaning. Vi skapar relationer, motiverar och samarbetar för att ge våra ungdomar en så bra vardag som möjligt.

Att tänka nytt, göra viktigt på riktigt, våga prova, våga misslyckas, hitta ovanliga lösningar, planera, skapa tillfällen att träna kunskaper, ha höga förväntningar, visa ett ledarskap, vara del i att göra varandra bra, ge möjlighet att lära i ett sammanhang är vår vardag.

Nyfikenhet, mod och engagemang är vår drivkraft.

Vi arbetar i åldershomogena team med pedagoger och elever.

Strukturerat utvecklingsarbete

På Färsingaskolan arbetar vi både med strukturerat utvecklingsarbete över tid och vår gemensamma arbetsmiljö i vardagen. Vi vill tillsammans, skolledning och medarbetare i samarbete med eleverna, utveckla vår skola att med glädje och gemenskap ha spaning på framtiden och ge bästa förutsättningar för våra elever att lyckas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023