Skolråd, elevråd och föräldrasamverkan

Färsingaskolans skolråd är ett forum för både föräldrar och elever. Rådet träffas två gånger per termin.

Rektor är sammankallar, och rådet består av representanter från elevråd, föräldrar och personal. På skolrådet ges information från skola och förvaltning av rektor. Det ges möjlighet att diskutera aktuella frågor, ge synpunkter på förslag från skola och förvaltning samt lyfta frågor som är av intresse för föräldrar och elever.

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin