Kultur i skolan

Elever skapar LandArt konstverk som en del av ett Skapande skola projekt.

Kultur kan bidra till måluppfyllelsen i skolan och samtidigt ge eleverna en vidare världsbild och möjligheter till alternativa uttrycksformer.

Sjöbo kommuns strävan är att erbjuda varje årskurs mellan förskoleklass och åk 9 minst ett kulturprojekt varje år, i form av en upplevelse eller eget skapande. Vi vill ge eleverna möjligheter att prova på en mängd olika kulturformer där dans, konst, musik, teater, film och litteratur är grundbultarna i vårt program.

Programmet tas fram av en kulturombudsgrupp bestående av lärare från de kommunala skolorna, och omfattar både externa och interna aktörer. Vi samarbetar bland annat med kulturskolan, biblioteken och Flora biografteater.

Programmet innehåller även kommunens Skapande skola-projekt, som finansieras genom bidrag från Kulturrådet. Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget. För mer information följ länk till Kulturrådet i högerkolumnen.

Fristående skolor deltar på alla event bekostade av kommunen, och har själva möjlighet att söka Skapande Skola-bidrag från Kulturrådet.

Här kan du ladda ner kulturprogrammen för grundskolan och grundsärskolan för läsåret 2018-2019.

Kulturfolder1819.pdf (PDF-dokument, 16,9 MB)