Satsningar och samarbeten

Här samlar vi information om de senaste årens satsningar och samarbeten inom ramen för kultur i skolan

Fantasidjur målade av förskolepedagoger från en workshop inom Läslusten

Läslusten

Läslusten är ett samarbete mellan de kommunala förskolorna och biblioteken i Sjöbo kommun, som syftar till att höja läsningens och litteraturens roll i förskolan. Biblioteken anordnar familjeträffar och ökar kontakten med både förskolepedagoger och föräldrar. Förskolorna tar fram egna förskolebibliotek och/eller läsrum, och förskolepedagogerna deltar i ett workshopprogram för att ta fram nya arbetsmetoder för att jobba med läsning. Projektet är treårigt och beräknas pågå till juni 2019, men metoderna införlivas i verksamheten och lever kvar även efter det. Bidrag från Kulturrådet och Region Skåne finansierar delar av projektet.

Filmpedagog

Sedan 2014 har filmpedagog John Belfrage arbetat i kommunen med barn och ungas eget filmskapande samt med att etablera skolbio. Under tre år har det delvis finansierats av Svenska Filminstitutet, men efter projekttidens slut undersöks olika möjliga lösningar för att fortsätta arbetet. Under dessa tre år har en mängd filmer skapats, och visats både på PIXEL Filmfestival i Ystad samt så långt borta som på filmfestival i Brasilien. Många av filmerna ligger på Sjöbo kommuns vimeo-kanal Ung Film i Sjöbo.

Mobila Kulturteamet

Mobila kulturteamet var en satsning som gjordes i samband med det stora läsfrämjande projektet riktat mot lågstadiet. Genom musik, drama, högläsning, film, sång och rytmik skapas förståelse och intresse för läsande och skrivande.
Alternativa vägar in i litteraturen ger fler möjlighet att lyftas i sina läskunskaper. Mobila kulturteamet bestod av personal från kulturskolan, biblioteken samt nyanställda kompetenser.