Skolskjuts

Tidtabeller för läsåret-21/22. (Nya länkar längst ner) -
Nytt 17 nov: justerade tider för Blentarp, tur 2.

Elev som går i någon av Sjöbo kommuns grundskolor, som bor utanför tättbebyggt område och som uppfyller avståndsvillkoret i skolskjutsreglerna, har normalt automatiskt rätt till skolskjuts till skolan inom sitt upptagningsområde. Förälder ska ändå skicka in ansökan om skolskjuts, med upplysningar om i vilken utsträckning skolskjutsen kommer att utnyttjas, så att vi har god kontroll på elevlistor och kontaktuppgifter. Ansökan lämnas in inför varje läsår.
Blankett ansökan om skolskjuts

Växelvis boende

Elev som har växelvis boende kan behöva använda blankett om skolskjuts behövs från två adresser. Blanketten skickas in inför varje läsår.
Blankett växelvis boende

Turlistor

Turlistor för skolskjutsarna i Sjöbo kommuns skolområden finns som pdf-dokument längst ner på denna sida.

Antalet hållplatser och stopp-ställen är fler än de tider som räknas upp. Dessa tider är så kallade hålltider och gäller som tid också för stoppställen fram till nästa tidpunkt i turlistan.

Upptagningsområde och friskola

Elever som går i annan skola, till exempel i annat upptagningsområde eller i friskola, måste först ansöka och kan därefter beviljas plats i skolbussen ("i mån av plats" och det brukar finnas). Ansökan om skolskjuts ska också skickas in om man vill ha skolskjuts av annan anledning än avståndet, enligt Skollagen.

Avstånd hem - skola

Avståndet bostad/hållplats-skola får vara högst:

  • Årskurs F-2: 1,5 km
  • Årskurs 3-6: 3 km
  • Årskurs 7-9: 4 km

Resor för gymnasieelever sker med Skånetrafiken

Skolskjutsentreprenörer läsåret 2021-22

Grundskoleskjutsar: Bergkvara Buss ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grundsärskolan: Telepass ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyinflyttad eller ansöker om skolskjuts första gången?

Har du skickat in ansökan om skolskjuts till skolskjutssamordnare, och ditt barn går i en av kommunens skolor, så tar det 2-3 dagar att bereda plats i skolskjutsen. Du får meddelande via mejl, sms eller i skolportalen Unikum. Därefter följer du med vår elev (ditt barn) till hållplatsen och får kontakt med din/er busschaufför.

Eventuellt avslag på ansökan meddelas skriftligt och via e-post.

PDF-filen Skolskjuts växelvis boende nedan kan du ladda ner, fylla i och spara. Därefter kan du skriva ut, underteckna och skicka in till kommunen.

Har du skanner kan du skicka in ansökan som bilaga via e-post till skolskjuts-samordnare (adress nedan). OBS! det måste vara skanner. Fotograferat dokument, till exempel med mobilkamera, är inte tillräckligt.

Övriga dokument är skrivbara.

Ansökan om skolskjuts  (blankett)   
Ansökan om skolskjuts (formulär)

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

Skolskjutsregler

Turlistor för läsåret 2021-22

Turlista för Sjöboområdet (Emanuelskolan och Sandbäcksskolan)
Turlista för Blentarpsområdet (Storkskolan och Färsingaskolan)
Turlista för Piratenområdet (Vollsjö skola och Färsingaskolan)
Turlista för Östra Färs (Lövestads skola och Färsingaskolan)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2021
Sidan publicerad av: Christina Birgersson