Skolskjuts

12 september: nya uppdaterade turlistor med små justeringar som vi upptäckt nu när bussarna "kört in sig" på turerna....

Turlistor för skolskjutsarna i Sjöbo kommuns skolområden finns som pdf-dokument längst ner på denna sida.

Elev som går i någon av Sjöbo kommuns grundskolor, som bor utanför tättbebyggt område och som uppfyller avståndsvillkoret i skolskjutsreglerna har normalt automatiskt rätt till skolskjuts till skolan inom sitt upptagningsområde. Förälder behöver bara meddela hur skjutsen kommer att användas, till exempel beroende av plats på fritids. Meddelandet kan skickas in via mejl eller på blankett. Meddelande/ansökan lämnas in inför varje läsår.

Elev som har växelvis boende kan behöva använda blankett för detta (se nedan) om skolskjuts behövs från två adresser. Blanketten skickas in inför varje läsår.

Du kan använda blankett "Så här vill jag åka med Skolskjutsen" eller skicka in motsvarande uppgifter med e-post till skolskjutssamordnaren.

Elever som går i annan skola, till exempel i annat upptagningsområde eller i friskola, måste först ansöka om plats i skolbussen. Ansökan om skolskjuts ska också skickas in om man vill ha skolskjuts av annan anledning (än avståndet) enligt Skollagen.

Avståndet bostad/hållplats-skola får vara högst för elever i:

  • Årskurs F-2: 1,5 km.
  • Årskurs 3-6: 3 km.
  • Årskurs 7-9: 4 km.

Resor för gymnasieelever sker med Skånetrafiken.

Skolskjutsentreprenörer läsåret 2019-20:
Grundskoleskjutsar: Bergkvara Buss AB
Grundsärskolan: Telepass AB

Nyinflyttad eller ansöker om skolskjuts första gången?

Har du ansökt/anmält ditt barn till skolskjuts hos skolskjutssamordnare (skickat in blankett eller skickat mejl) och ditt barn går i en av kommunens skolor så tar det 2-4 dagar att bereda plats i skolskjutsen. Du får då inget meddelande tillbaka utan kan följa med vår elev (ditt barn) till hållplatsen och få kontakt med "din/er" busschaufför. I Sjöbo kommun hör vi bara av oss om det blir fördröjning med plats eller om det blir avslag på ansökan.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2019
Sidan publicerad av: David Stattin