Skolskjuts

Elev som går i någon av Sjöbo kommuns grundskolor, som bor utanför tättbebyggt område och som uppfyller avståndsvillkoret i skolskjutsreglerna har normalt automatiskt rätt till skolskjuts. Föräldrarna behöver bara berätta hur skjutsen kommer att användas, till exempel beroende av plats på fritids.

Du kan använda blankett "Så här vill jag åka med Skolskjutsen" eller skicka in motsvarande uppgifter med e-post till skolskjutssamordnaren.

Elever som går i annan skola, till exempel i annat upptagningsområde eller i friskola, måste först ansöka om plats i skolbussen. Ansökan om skolskjuts ska också skickas in om man vill ha skolskjuts av annan anledning (än avståndet) enligt Skollagen.

Avståndet bostad/hållplats-skola får vara högst för elever i:

  • Årskurs F-2: 1,5 km.
  • Årskurs 3-6: 3 km.
  • Årskurs 7-9: 4 km.

Resor för gymnasieelever sker med Skånetrafiken.

Skolskjutsentreprenörer läsåret 2019-20:
Grundskoleskjutsar: Bergkvara Buss AB
Grundsärskolan: Telepass AB

Nyinflyttad eller ansöker om skolskjuts första gången?

Har du ansökt/anmält ditt barn till skolskjuts hos skolskjutssamordnare (skickat in blankett eller skickat mejl) och ditt barn går i en av kommunens skolor så tar det 2-4 dagar att bereda plats i skolskjutsen. Du får då inget meddelande tillbaka utan kan följa med vår elev (ditt barn) till hållplatsen och få kontakt med "din/er" busschaufför. I Sjöbo kommun hör vi bara av oss om det blir fördröjning med plats eller om det blir avslag på ansökan.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin