Skolskjuts

Elev som går i någon av Sjöbo kommuns grundskolor, som bor utanför tättbebyggt område och som uppfyller avståndsvillkoret i skolskjutsreglerna har normalt automatiskt rätt till skolskjuts. Föräldrarna behöver bara berätta hur skjutsen kommer att användas, till exempel beroende av plats på fritids.

Du kan använda blankett "Så här vill jag åka med Skolskjutsen" eller skicka in motsvarande uppgifter med e-post till skolskjutssamordnaren. Se mer på sidan "Utnyttjande av skolskjuts".

Elever som går i annan skola, till exempel i annat upptagningsområde eller i friskola, måste först ansöka om plats i skolbussen. Ansökan om skolskjuts ska också skickas in om man vill ha skolskjuts av annan anledning enligt Skollagen.

Avståndet bostad/hållplats-skola får vara högst för elever i:

  • Årskurs F-2: 1,5 km.
  • Årskurs 3-6: 3 km.
  • Årskurs 7-9: 4 km.

Resor för gymnasieelever sker med Skånetrafiken.

Skolskjutsentreprenörer läsåret 2018-19:
Grundskoleskjutsar: Bergkvara Buss AB
Grundsärskolan: Telepass AB
Turlistor för skolskjutsar 2018-19: Bergkvara Buss AB

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin