Skolskjuts

16 mars: Uppdaterad tabell för Vollsjö, högstadietur 2 - "Östra Fränninge". Vi måste tidigarelägga vissa hållplatser för att kunna köra säkert och hinna fram i tid.

Skolskjutsturerna för vårterminen 2018 funns nu nedan.

Elev som går i någon av Sjöbo kommuns grundskolor, som bor utanför tättbebyggt område och som uppfyller avståndsvillkoret i skolskjutsreglerna har normalt automatiskt rätt till skolskjuts och föräldrarna behöver bara berätta hur skjutsen kommer att användas, t.ex. beroende av plats på fritids.

Elever som går i annan skola, t.ex. i annat upptagningsområde eller i friskola, måste först ansöka om plats i skolbussen. Ansökan om skolskjuts ska också skickas in om man vill ha skolskjuts av annan anledning enligt Skollagen.

Avståndet bostad/hållplats-skola får vara högst* för elever i:
Årskurs F-2: 1,5 km
Årskurs 3-6: 3 km
Årskurs 7-9: 4 km.

Resor för gymnasieelever sker med Skånetrafiken (följ länk).

Skolskjutsentreprenörer (vårterminen 2018)
Grundskoleskjutsar: Bergkvara Buss AB
Grundsärskolan: Färs Taxi och Österlenbuss AB.

Turlistor för skolskjutsar VT 2018:
Bergkvara Buss AB

Logotype Bergkvara Buss

Kontaktperson :
Trafikförman Bengt S Persson, Tel.072-574 19 46

========================================================

*) Avståndsvillkoret kan jämkas utifrån trafikmiljön på plats, t.ex. att vägars skick med mötesplatser m m kan trafikeras med buss, att - i förekommande fall - vändplatser finns och att underhåll och vinterväghållning sköts på ett tillfredställande sätt.