Så här vill jag åka med skolskjutsen

Den här sidan riktar sig till elever i kommunens skolor som bor så pass långt från skolan att de har rätt till skolskjuts enligt reglementet. Elever som har växelvis boende kan behöva använda blanketten som hanterar två adresser.

OBS! Elever som valt skola i annat upptagningsområde eller i friskola ska skicka eller lämna in blanketten "Ansökan om skolskjuts".

Använd blankett eller e-post för att berätta hur du vill utnyttja skolskjutsen.  Meddela också om du inte behöver skolskjuts (mejla elevens namn, klass, skola och "ej skolskjuts" - det räcker).

Meddela inför varje nytt läsår

En gång om året - inför varje nytt läsår - behöver vårdnadshavare som har barn med rätt till skolskjuts anmäla om och vid vilka tider skolskjutsen används.
Använd gärna blankett, men samma uppgifter kan e-postas till skolskjutssamordnaren. Sker förändringar under läsåret så skicka ett nytt e-post till skolskjutssamordnaren.

Därför behöver vi dina uppgifter

Uppgifterna behövs dels för att alla personuppgifter ska kontrolleras på nytt och dels för att busschaufförerna ska ha aktuella elevlistor.

Behovet av skolskjuts påverkas av många saker. Närhet till skolan, deltagande i fritidsverksamhet, föräldrarnas arbetsschema med mera. Några elever åker alla dagar både till och från skolan, andra elever åker bara vissa turer olika dagar.

Rätt till skolskjuts har man i första hand genom att bostaden ligger långt från skolan (längre avstånd för äldre elever). Man kan också ansöka om skolskjuts av andra skäl. Se sidan Skollagen om skolskjuts med kommentarer.

Vid kontakt via e-post uppge följande uppgifter:
1. Om eleven: namn, klass, skola.
2. Skolskjuts: morgnar till skolan, hemfärd eftermiddag, vissa/alla skoldagar.
3. Fritidshemsplats: Ja/Nej.
4. Ytterligare upplysningar
5. Kontaktuppgifter till vårdnadshavare
Har du fler barn som går samma tider på samma skola kan du använda samma e-postmeddelande. Har du barn på olika skolor behöver vi ett e-postmeddelande/en blankett per skola.

Inga blanketter eller e-postmeddelanden sparas från ett läsår till ett annat. Personuppgifter registreras endast på de listor som finns hos chauffören och skolan och bara i den omfattning som behövs. Andra personuppgifter (till exempel personnummer) används enbart för kontroll mot kommunens befintliga, officiella elevregister.

Kontakta kommunens skolskjutssamordnare om du har frågor.

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Sidan publicerad av: David Stattin