Storkskolan

Bild på Storkskolan

Storkskolan ligger i Sjöbo kommuns södra del. Vårt upptagningsområde omfattar både landsbygd och mindre samhälle. Skolan ligger i ett naturskönt område med skogen in på knutarna.

Storkskolan är en grundskola F-9 inklusive fritidshem, förlagt i olika byggnader. Här finns ca 250 elever i åldrarna 6-16 år. På skolan finns även Folkbiblioteket lättillgängligt för alla våra elever.

Vår vision
Storkskolan – skolan alla är stolta över!

Vi ger de bästa förutsättningar för trygghet, trivsel och goda studieresultat genom närheten mellan elev och lärare.

För att utveckla skolans arbete värnar vi om samverkan mellan skola, elev och förälder.

Besök gärna vår verksamhet!