IKTeket, utvecklar det digitala lärandet

IKTeket i Sjöbo är en del i utvecklingen av ett digitalt lärande i Sjöbo kommun. Teamet vid IKTeket består av Malin Nilsson, Gunilla Sonesson samt Christina Birgersson.

Läs gärna vår IT-plan, Sjöbo kommuns IT-plan 2014-2016 (PDF-dokument, 259 kB)

Det började med IT-projekt

Utifrån en pedagogisk tanke kring hur man ville arbeta digitalt och utveckla sin undervisning och verksamhet ansökte pedagogerna i Sjöbo kommun om deltagande i IT-projekt. Utifrån ansökans innehåll beviljades olika digitala verktyg (bärbar dator, lärplatta, smartphone med mera). Det var starten på den digitala skolutvecklingen i Sjöbo.

År 2015 kom vi till punkten där vi insåg och ansåg att vi hade tillräckligt och gott om digitala verktyg i skolan. Samtidigt bestämde vi att börja låna ut Chromebooks till eleverna i årskurs 7-9.

Därutöver valde vi att börja använda Google Apps For Education för pedagogiskt arbete i hela grundskolan och grundsärskolan i Sjöbo kommun.

Läs gärna mer under "Google Apps For Education" samt "digitala verktyg i skolan".

Skoldatateket

Skoldatatekets verksamhet riktar sig till barn i behov av särskilt stöd och deras digitala hjälpmedel. Här finns möjlighet att prova ut och lära sig digital teknik. Utifrån det individuella behovet skräddarsys stödet som kan ges till både barn/elev, pedagoger och vårdnadshavare. Det är barnet/elevens mentor som tar kontakt med Skoldatateket.

Bloggar

I Sjöbo kommun använder många pedagoger bloggen som pedagogiskt redskap. Genom bloggen öppnar vi upp våra förskolor och skolor för omvärlden. Vi är aktiva, interaktiva och kreativa på våra bloggar.

Under rubriken "Vi bloggar #iSjöbo kommun" hittar du länkar till samtliga bloggar.

Läs mer på vår externa hemsida! Vi har även en Facebook-grupp där vi delar med oss!