Digitala verktyg i skolan

Sjöbo kommun ger alla elever god tillgång till digitala verktyg för sitt skolarbete.

Från förskoleklass till årskurs 9 har vi lärplattor och datorer som barnen/eleverna får använda i skolan.

För all användning av digitala verktyg (iPad/dator m.fl) ska kommunens regler och anvisningar för skolnätet (PDF-dokument, 40 kB) följas.

I årskurs 4-9 erbjuds eleverna att låna hem en personlig elevdator. Datorerna som eleverna kommer att använda är DELL Chromebook, en bärbar dator som bygger på Google Apps For Education. Överenskommelse kring lån av dator kan du läsa här. (PDF-dokument, 119 kB)