Google Apps For Education

Skolans styrdokument, vår läroplan och kursplaner ställer krav på digitalisering och vi ser den enorma potential som de digitala verktygen erbjuder för elevernas lärande. Ur ett inkluderings- och likvärdighetsperspektiv är dator/lärplatta en stor resurs då material blir tillgängligt för alla genom bland annat uppläsning, översättning och språkhjälp.

Sjöbo kommun ger alla elever god tillgång till digitala verktyg för sitt skolarbete.

Det digitala utbudet utvecklas hela tiden och vi strävar efter att hitta lösningar som är smidiga, enkla och som underlättar arbetet för både elever och pedagoger.

Sjöbo kommun följer flera andra kommuner i Sverige och världen som använder Google Apps For Education (GAFE). Google erbjuder kostnadsfritt skolor ett antal molnbaserade verktyg som stödjer en formativ undervisning och förbättrar och förenklar samarbetet mellan elever och pedagoger. Verktygen i GAFE används endast till pedagogiskt arbete i grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun och är ett komplement till Edwise.

För mer information om Google Apps For Education kan du besöka dess webbplats: https://www.google.com/edu/

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter i GAFE kan du läsa här:

Information till vårdnadshavare/elev (PDF-dokument, 3,9 MB)

Information till personal (PDF-dokument, 4,1 MB)