Konstprojekt på stranden

Kultur i skola och förskola

I Sjöbo kommun har vi ett brett kulturprogram som riktar sig till förskola och grundskola. Eleverna ska få uppleva kultur, prova på olika kulturinriktningar och även skapa själva i längre projekt.

Sjöbo kommuns strävan är att erbjuda varje årskurs mellan förskoleklass och åk 9 minst ett kulturprojekt varje år. Förskolans barn som är mellan 3-5 år gamla erbjuds en kulturupplevelse vartannat år. Vi vill ge eleverna möjligheter att prova på en mängd olika kulturformer där dans, konst, musik, teater, film och litteratur är grundbultarna i vårt program.

Programmet tas fram av en kulturombudsgrupp bestående av lärare från de kommunala skolorna samt ungdomskulturutvecklaren. I programmet hittar du både inköpta föreställningar, återkommande kulturpedagoger och arrangemang från verksamheter inom kommunen. Vi samarbetar bland annat med kulturskolan, biblioteken och Flora biografteater.

Skapande skola i Sjöbo kommun

Sjöbo kommun söker även Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för de kommunala skolorna. Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget. För läsåret 2018-2019 fick Sjöbo kommun 330 000 kronor i Skapande skola-bidrag.

Fristående skolor deltar på alla event bekostade av kommunen, och har själva möjlighet att söka Skapande Skola-bidrag från Kulturrådet.

Just nu har vi två projekt igång i kommunen, båda riktade mot förskolan.


Läslusten är inne på sitt tredje år och syftar till att utbilda personal i förskolan om läsfrämjande arbete samt stärka samarbetet med biblioteken. Projektet riktar sig till de kommunala förskolorna.

Bokstart ger information till föräldrar om vikten av läsning och erbjuder ofta också en bokgåva till de minsta barnen. Syftet är att få föräldrar till barn i åldrarna 0-3 att läsa mer för sina barn, för att stärka språkutvecklingen. I Sjöbo kommun är Tofta förskola aktiv i Bokstart.

 

Läshörna på Tofta förskola
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2018
Sidan publicerad av: Paula Brante
Utbildning och barnomsorg