Bild från föreställningen Drakungar på två skådespelare som spelar Drakungar tillsammans med den byggda drakmamman, i sin grotta.

Bild från föreställningen Drakungar. Fotograf: Amelie Herbertsson

Kultur i skola och förskola

I Sjöbo kommun har vi ett brett kulturprogram som riktar sig till förskola och grundskola. Eleverna ska få uppleva kultur, prova på olika kulturinriktningar och även skapa själva i längre projekt.

Sjöbo kommuns strävan är att erbjuda varje årskurs mellan förskoleklass och åk 9 minst ett kulturprojekt varje år. Förskolans barn som är mellan 3-5 år gamla erbjuds en kulturupplevelse vartannat år. Vi vill ge eleverna möjligheter att prova på en mängd olika kulturformer där dans, konst, musik, teater, film och litteratur är grundbultarna i vårt program. Återkommande teman är läsfrämjande och värdegrundsarbete.

Programmet tas fram av en kulturombudsgrupp bestående av lärare från de kommunala skolorna samt ungdomskulturutvecklaren. I programmet hittar du både inköpta föreställningar, återkommande kulturpedagoger och arrangemang från verksamheter inom kommunen. Vi samarbetar bland annat med kulturskolan, biblioteken och Flora biografteater.

Skapande skola i Sjöbo kommun

Sjöbo kommun söker även Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för de kommunala skolorna. Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget. För läsåret 2020-2021 fick Sjöbo kommun 300 000 kronor i Skapande skola-bidrag till grundskolan och 100 000 i bidrag till Skapande förskola.

Fristående skolor deltar på alla event bekostade av kommunen, och har själva möjlighet att söka Skapande Skola-bidrag från Kulturrådet.

bild på de olika pedagogerna inom projektet Rösträtt

En av dessa pedagoger kommer att besöka tre förskolor under hösten

Läsåret 2020-2021

Inför hösten 2020 har programmet planerats utifrån de nuvarande riktlinjerna för att undvika smittspridning, med fokus på utomhusaktiviteter och större fokus på eget skapande än tidigare år.

Under året blir det bland annat sång i förskolan, drakteater, trolldockor, låtskrivarverkstad, spoken word och mycket annat!

På grund av en senarelagd planering har vi tyvärr ingen kulturfolder i år, utan infon skickas direkt till skolorna och förskolorna för varje projekt. Är du intresserad av att veta mer om vårt kulturprogram och vårt skapande skola-arbete så kontakta gärna Paula Brante på paula.brante@sjobo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2020
Sidan publicerad av: Paula Brante
Utbildning och barnomsorg