Anmälan och avgifterAnmälan

Anmälan gör du via vår e-tjänst. Anmälan kan göras året runt, men sista anmälningsdag är 31 maj för att komma med i antagningen till höstterminen 2018.

Antalet platser i vissa ämnen är begränsade och då gäller ansökningsdatum som köplats.

Antagning

Antagningsbesked får eleven i början av terminstart av respektive lärare. När du blivit antagen till kulturskolan och fått en plats så behåller du platsen ända fram tills du säger upp den. Du behöver alltså inte anmäla dig på nytt vid en ny termin.

Avanmälan

Uppsägning av plats måste göras skriftligt annars debiteras full terminsavgift. Detta gör du på pappersblankett, som du hittar i utskriftsversion till höger. Elev som slutar under pågående termin erlägger full avgift. Om eleven vill sluta inför ny termin måste vårdnadshavare anmäla detta skriftligen till Kulturskolans expedition. Det räcker inte att man talar med läraren. Uppsägning av plats inför nästa termin ska göras senast 15 juni inför hösttermin och senast 15 december inför vårtermin. Poststämpel, kommunens ankomststämpel eller datum för mottagen e-post gäller som avanmälningsdatum. Om skriftlig avanmälan inte görs måste avgiften för terminen betalas.

Avgifter och villkor

Kulturskolan avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Avgift för deltagande i kurs är beroende av planerad gruppstorlek på kursen.

Storgrupp 12 elever eller fler 100 kr/termin
Mellangrupp 5-11 elever 300 kr/termin
Liten grupp 2-4 elever 500 kr/termin
Enskild undervisning 600 kr/termin

För elever som går i instrumentundervisning är deltagande i ensemble/orkester kostnadsfritt. Vid deltagande i enbart ensemble/orkester betalas avgift enligt taxa.

Eleverna erbjuds minst 10 ordinarie lektionstillfällen på hösten och 12 tillfällen på våren varje läsår. Utöver det kan eleverna även erbjudas att delta i ensemblespel, föreställningar, konserter, inspirationsveckor på våren och andra roliga, utvecklande aktiviteter. Dessa aktiviteter kostar inget extra. En elev som går i instrumentundervisning betalar heller inget extra för att även spela i ensemble.

Hyra av instrument

Kulturskolan har ett stort antal olika instrument som går att hyra. Hyra av instrument kostar 300 kr per termin. Vissa instrument finns dock inte möjlighet att hyra, det gäller bland annat piano och trumset.

Hitta hit

Musikundervisningen sker i kulturskolans lokaler på Ågatan 1 i Sjöbo och i viss mån på kommunens grundskolor. På Navet, Sandbäcksskolan, finns dockteaterverkstaden, slagverk, elgitarr/elbas, pop och rock, sång och körverksamheten, teater/drama, samt film.