Sång och kör

Kör

Från förskoleklass och uppåt
Här sjunger vi all sorts musik, övar stämmor, utstrålning och scenteknik. Vi samarbetar ofta med orkestrarna på kulturskolan men genomför även projekt i andra konstellationer och sammanhang. Välkommen att vara med!

Enskild sångundervisning

Är till för dig som har sjungit en del och vill ha fokus på din egen röst. Vi utvecklar sången så att du lättare och säkrare förmedlar melodi och text . Du erbjuds även att vara med i kören som ett komplement till din sångundervisning.

Du kan börja med kör från sex års ålder.

Vi rekommenderar att du börjar i kör. Där lär du dig grunderna i sång, och har samtidigt roligt!

Om du sedan vill gå vidare kan du fortsätta genom att komplettera med enskild sång och sång i mindre grupp. De gruppstorlekar som finns på kulturskolan är: enskild undervisning (1 person), liten grupp (2-4 personer), mellangrupp (5-11 personer) samt stor grupp/kör (12+ personer). Kör räknas alltid som stor grupp då det finns plats för fler än 12 personer.

Vi garanterar plats i våra körer.

Till enskild sångundervisning och andra mindre sånggrupper tas i första hand in elever som sjunger i kör, eller som har annan tidigare erfarenhet av sångundervisning. Vi arbetar aktivt för att få ner köerna och för att så många barn och ungdomar som vill ska få ta del av kulturskolans utbud så chansen är god att ni får den sånggrupp som ni önskar!