IT Satsning

Snart kommer samtliga årskurs 1 elever på Malenagymnasiets nationella program att få möjlighet att låna en egen dator "chromebook". Detta som ett led i skolans IKT satsningar där egna datorer ger möjligheter att arbeta med GAFE (Google Apps for Education) som ett framtida pedagogiskt redskap. Fördelarna är många bl.a. att till GAFE finns flera appar kopplade som gör det möjligt att läsa, skriva och ta del av information på datorn, i telefonen eller läsplattan.

Flera av eleverna ser fram emot att få möjligheter att låna dator. En av dem är Jacob Yttergren som går på Fordon- och transportprogrammet årkurs 1. Han säger att "Det kommer att bli positivt att få låna egen dator för då kan man arbeta var man vill och ta datorn med hem". Datorerna är av modellen Dell chromebook med touchskärm och är enligt Jacobs tycke en liten och smidig dator som kommer att bli lätt att ta med sig överallt.
Mer information om satsningen och tillhörande dokument finns som bilaga.