Malenagymnasiet har blivit branschrekommenderadskola!

Publicerad 22 februari 2017

Vi har idag fotsättningsvis blivit branschrekommenderad skola av BYN (Byggnadsindustrins yrkesnämnd).

Vi har glädjande fortsättningsvis blivit branschrekommenderade efter de skärpta kraven som BYN ställer.

Från Byns hemsida:
"Syftet med Branschrekommenderad skola är att tydliggöra branschens prioriterade förväntningar på skolor som utbildar för BYNs yrken och bidra till utveckling av utbildningen så att alla elever kan få utbildning med bra kvalitet.

Kriterier för en väl fungerande bygg-, anläggnings och maskinförarutbildning

Fr.o.m. januari 2015 gäller nya kriterier, som dels består av krav som ska uppfyllas för att skolan ska bli godkänd och dels rekommendationer av utvecklingskaraktär, vilka anges i anslutning till informationen om skolan. Kriterierna rör t ex områden som programråd, samverkan med branschen, lokaler, utrustning, APL, arbetsmiljö och lärartäthet.
Programrådet på skolor som är branschrekommenderade ska minst en gång per år gå igenom enkätfrågorna för att säkerställa att alla kriterier är uppfyllda."

http://www.byn.se/branschrekommenderad-skola