Malenagymnasiet tar studenten den 14 juni!

Publicerad 22 mars 2018

Student!

Torsdagen den 14 juni 2018!

Dagen börjar med gemensam frukost för studenter och personal klockan 9:00. Därefter kommer vi att ha olika aktiviteter innan studenterna går ut på trappan till Sjöbo Gästis trädgård klockan 13:00.

Vi vill att studentdagen ska präglas av högtidlighet och glädje. På skolan har vi nolltolerans mot alkoholhaltiga drycker och andra droger. Elev som bedöms vara påverkad kommer inte in på skolområdet.

OBS! Även studentdagen räknas som skoldag därför kommer vi att använda oss av misstankebaserade drog- och alkoholtester.

Vi ser fram emot en trevlig och högtidlig student tillsammans.

Bra att tänka på:

  • Skolan är låst på studentdagen vilket betyder att all in- och utpassage måste ske via yttre grind med hjälp av personal. P-platser vid skolan är begränsade.

  • Studentdagen är en skoldag och vår skola står för en nykter student, med andra ord får ingen alkohol tas med till/in på skolan.

  • Pyrotekniska föremål, t.ex. bengaliska eldar, är absolut förbjudna liksom tryckluftstutor.

  • Observera att föremål, t.ex. väskor, som studenterna tar med till skolan kan bli svåra att få tillbaka på studentdagen, så en planering kring detta behövs.

  • Elev som bedöms inte kunna fullfölja studentdagen kommer inte in på området.

  • Skolan anordnar eget studentflak för högsta säkerhet.

Rektor och personal på Malenagymnasiet