Nyheter inom utbildning och barnomsorg

Här finns nyheter inom utbildning och barnomsorg samlade.

 • Sportlov 2018

  Nu är programmet för årets sportlov spikat. Allt från simskola till att flyga gyrokopter finns på programmet.

  Publicerat 23 januari 2018 i kategorin

 • Kulturrådet stöttar skapande förskola

  Förskolorna fortsätter att jobba med läsfrämjande insatser. Nu ger Kulturrådet bidrag till två förskolor för insatser inom drama.

  Publicerat 22 januari 2018 i kategorin

 • Avgift våren 2018 för PLUS-tillägget

  Du som har beställt ett JoJo Skola PLUS-kort (tillägg) kan från den 2 januari betala in 600 kr för att kortet ska vara aktivt ända fram till sommaren. Bästa sättet är att "swisha" in beloppet.

  Publicerat 22 december 2017 i kategorin

 • Nya avgifter från 2018

  Från och med 1 januari 2018 gäller nya avgiftsnivåer. De har höjts något i jämförelse med 2017. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080kr per månad 2018.

  Förskola/pedagogisk omsorg

  Publicerat 21 december 2017 i kategorin

 • Hur ska vi vara mot varandra?

  Skolledare, elevstödssamordnare och elevrepresentanter från våra kommunala högstadieskolor samlades idag för en gemensam värdegrundsdag.

  Publicerat 08 december 2017 i kategorin

 • Intensiv kulturhöst i Sjöbos skolor

  Under höstmånaderna intensifieras kulturprogrammet för både skola och förskola.

  Publicerat 10 oktober 2017 i kategorin

 • 85 Sjöboungdomar åker på ungdomsledarutbildning

  85 ungdomar i årskurs 6 till 9 och deras vuxenstöd från Sjöbo, åker tillsammans med ungdomar från Hörby, på läger för att utvecklas till drivande aktivitets- eller organisationsledare. Utbildningen görs inom projektet Aktivt val och jämlik hälsa.

  Publicerat 29 september 2017 i kategorin

 • Film om globala hållbarhetsmålen skapas med bidrag från Sida

  Sjöbo kommun har fått ett projektbidrag på 100 000 kronor från Sida för att uppmärksamma de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030, med hjälp av film. Fyra kortfilmer med fokus på de globala målen skapas i samråd med barn och ungdomar som går kulturskolans filmkurser.

  Publicerat 27 september 2017 i kategorin

 • Nytt program för kultur i skolan

  Det är en härlig blandning i årets kulturprogram för skolan.
  - Vi jobbar hela tiden på hur vi ska skapa de allra bästa förutsättningarna för att kulturen och skolan ska kunna samverka, berättar Paula Brante.

  Publicerat 11 augusti 2017 i kategorin

 • Emanuelskolan får ett nytt ledarteam till hösten

  Den 1 oktober börjar Daniel Jägestedt (th) som rektor och Fredrik Hedström (tv) som biträdande rektor på Emanuelskolan i Sjöbo.

  Publicerat 11 juli 2017 i kategorin

 • Nya kompisar, nya upplevelser - på vetenskaplig grund

  Högre kvalité på undervisningen har varit ett mål för fritidspedagogerna. Genom satsningen Fritidshem på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, har nätverkande mellan pedagogerna lett till större utbyte och samarbete.

  Publicerat 26 juni 2017 i kategorin

 • Trendbrott i skolan – rekordmånga redo för gymnasiet

  Insatserna i Sjöbos skolor har gett resultat. 83 procent av Sjöbos nior har betyg i alla ämnen.

  Publicerat 22 juni 2017 i kategorin

 • Förnyat stöd till Läslusten

  Sjöbo kommun har fått bidrag för ännu ett år av det läsfrämjande projektet Läslusten, ett samarbete mellan de kommunala förskolorna och folkbiblioteken.

  Publicerat 31 maj 2017 i kategorin

 • Hjälp oss så att vi kan planera skolskjutsen på bästa sätt

  Är du förälder/vårdnadhavare till en elev som går i grundskolan och är berättigad att åka skolskjuts till och från skolan? Då behöver vi din hjälp för att vi ska kunna erbjuda ditt/dina barn en riktigt bra skolskjuts.

  Publicerat 24 maj 2017 i kategorin

 • Chris Hansen-Sonestam, Färsingaskolan: - Vad är världens bästa skola?

  Att träna modmuskeln gör man bäst genom att göra sådant som är precis på gränsen till det man klarar av. Chris Hansen Sonestam är rektorn som vill att eleverna ska hitta sin modmuskel.

  Publicerat 03 april 2017 i kategorin

Äldre nyheter

Gå till sida: 1 , 2 , 3 .