Drop the beat - ett nytt sätt att integrera

Publicerad 29 mars 2017

Drop the Beat är ett kultur- och integrationsprojekt med målet att låta unga skapa och producera musik under ledning av pedagoger och professionella musiker och artister. 40 ungdomar från Sjöbo, Eslöv, Höör och Hörby, samlas en gång i veckan i sina respektive kommuner för att lära sig mer om musikproduktion och hur man spelar olika instrument.

I fjol skedde ett samarbetsprojekt mellan fyra olika kommuner. Sjöbo, Eslöv, Höör och Hörby gjorde tillsammans en satsning för att engagera fler ungdomar i politiken genom att starta ungdomsråd i de kommuner som inte redan hade något, samt att stötta de ungdomsråd som redan existerade. Projektet namngavs till Ung i MittSkåne.

Resultatet blev över förväntan och två nya ungdomsråd skapades och de två andra utvecklades och växte enormt.

Tyvärr var projektet bara över ett års tid och tog slut i december 2016.

Frågan är då, varför ändra på ett fungerande koncept? Vi märkte klart och tydligt under Ung i MittSkåne att samarbeten mellan dessa fyra kommuner var något som fungerade väldigt väl samt något som var extremt roligt och givande!

Ett intresse för ytterligare ett samarbetsprojekt växte och i januari 2017 presenterades Drop the Beat. Ett musikproduktionsprojekt vars syfte är att integrera ungdomarna i kommunen med varandra. Samma fyra kommuner, Sjöbo, Eslöv, Höör, och Hörby är involverade i detta projekt och är i full gång med ungdomar som skapar nya kontakter med musik som verktyg.

Vad är då Drop the Beat?
Jo, Drop the Beat är ett kultur-/integrationsprojekt vars mål är att låta unga skapa och producera musik under ledning av pedagoger samt professionella musiker och artister. 40 ungdomar - 10 ifrån varje kommun - samlas en gång i veckan i sina respektive kommuner för att lära sig mer om musikproduktion, hur man spelar olika instrument, rytmer etc.

I Sjöbo sker verksamheten på Navet under ledning av Jesper Pettersson och Ingela Skoog. De träffas tisdag kvällar, en gång i veckan, och gör allt ifrån att sjunga och spela instrument till att lägga ihopa beats på datorn.

Projektet sträcker sig ända till oktober 2017. Under projektets gång kommer det inträffa musikkvällar där alla fyra kommuner samlas och ungdomarna möter varandra genom att exempelvis sjunga karaoke, skriva låttexter samt visa upp vad man jobbat med i sina kommuner etc. Där kommer även vara internat, sommarkollo och mängder med workshops som kommer hållas utav bland annat professionella artister och producenter.

Konserter runt om i Skåne kommer även att ske. På konserterna får ungdomarna möjlighet att visa upp vad de jobbat med i sina kommuner samt en härlig upplevelse av att stå på scen!

Sara Malm, ordförande för Sjöbo Ungdomsråd, är anställd för projektet som projektkoordinator. Hon ser ljust på projektet och ser det som ett nytt och roligare sätt att integrera.

– Alla älskar musik, varför inte dra nytta av det och älska musik tillsammans! Oavsett etnicitet och bakgrund, säger hon.

Text: Sara Malm, Sjöbo Ungdomsråd