Emanuelskolan får ett nytt ledarteam till hösten

Publicerad 11 juli 2017

Den 1 oktober börjar Daniel Jägestedt (th) som rektor och Fredrik Hedström (tv) som biträdande rektor på Emanuelskolan i Sjöbo.

De kommer närmast från tjänster inom Helsingborgs stad och Lomma kommun. Daniel lämnar en tjänst som biträdande rektor inom Helsingborgs stad och Fredrik har titeln kommunikation- och pedagogikutvecklare i Lomma kommun.

Deras vägar har mötts flera gånger under karriären och de har vid flera tillfällen arbetat tillsammans. Tjänsterna på Emanuelskolan i Sjöbo valde de därför att söka tillsammans som ett team.

- Vi fungerar väldigt bra tillsammans och tycker om att arbeta ihop, säger Fredrik Hedström.

På Emanuelskolan ser de stora möjligheter, både när det gäller att tillföra ny kunskap och att dela kunskap mellan kollegor. Och de vill bidra till att skapa ett tillåtande klimat där det inte känns främmande eller konstigt att prova nytt.

- På Emanuelskolan finns en drivande personalgrupp som vill mycket. Detta vill vi bygga vidare på och vi ser fram emot att skapa starka team med lärare som har en samsyn kring lärande, som vågar tänka nytt, och som samarbetar och delar med sig, säger Fredrik Hedström.

- Det är viktigt att skolan arbetar ämnesintegrerat så att vi skapar begripliga helheter för eleverna. Ämnena måste hänga ihop för eleverna och ha ett sammanhang, säger Daniel Jägestedt.

Båda är också mycket engagerade i att få in ett vetenskapligt perspektiv på arbetet med digitala verktyg i skolan.

- Att bara köpa in utrustning räcker inte. Vi behöver ha strategier för hur vi arbetar med verktygen, så att vi får detta att fungera i praktiken. Det här är ett svårt område, för det finns inte jättemycket forskning som visar vad som ger goda effekter på lärandet, men att bromsa digitaliseringen är inte ett alternativ, säger Fredrik Hedström.

Digitaliseringen är en process som hela tiden fortsätter gå framåt. Det gäller att rusta eleverna för framtiden och att vara lyhörd för vad de möter, framhåller de båda. Här krävs ett nära samarbete med forskningen och akademin då digitalisering är ett område som det börjar komma alltmer forskning kring.

Richard Löfgren, förvaltningschef på Familjeförvaltningen, och Jeanette Willby, skolchef, är mycket nöjda med rekryteringen.

- Vi får ett starkt ledarteam med en gedigen bakgrund. Båda två har fått fantastiskt fina vitsord från tidigare chefer och kollegor, säger Richard Löfgren.

Sjöbo kommuns Facebooksida kan du se filmklipp där de båda svarar på frågan: Nämn en utmaning som du ser finns inom skolan idag och som du vill lyfta fram som viktig att jobba med?