Film om globala hållbarhetsmålen skapas med bidrag från Sida

Publicerad 27 september 2017

Sjöbo kommun har fått ett projektbidrag på 100 000 kronor från Sida för att uppmärksamma de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030, med hjälp av film. Fyra kortfilmer med fokus på de globala målen skapas i samråd med barn och ungdomar som går kulturskolans filmkurser.

Sjöbo kommun har fått ett projektbidrag på 100 000 kronor från Sida för att uppmärksamma de globala miljömålen och Agenda 2030, med hjälp av film.

Av 111 sökande fick 21 fick bidrag. Sjöbo är en av dem.

Miljöstrateg Venus Krantz och filmpedagog John Belfrage samarbetar i projektet med extra hjälp av konsulten Daniel Persson med fokus på deltagandeprocesser och pedagogik.

- Vi har upptäckt att vi intresserar oss för liknande saker, säger John Belfrage, barn och ungdomars röster och tankar om sin framtid.

Fyra kortfilmer med fokus på de globala målen skapas i samråd med barn och ungdomar som går kulturskolans filmkurser. Filmerna riktas till lågstadiet och ska användas som underlag för vidare arbete. Fokus i filmerna ger konkreta förslag på hur barn själva kan påverka målen och bidra i sin egen vardag. Filmerna kommer att vara fria att använda i skolan och får även spridas utanför kommunen.

Stadsbyggnadsförvaltningen har i sitt pågående arbete med översiktsplan och miljömål arbetat med dialog md högstadieungdomar genom uppföljning av projektet #sjobo2040 där kommunens åttondeklasser fick fundera kring Sjöbos framtid. Ur detta har det här nya projektet vuxit fram, där Daniel Persson också var delaktig.

– Vi märker på bland annat Folkhälsorapporten för barn och unga i Skåne att den här gruppens syn på framtiden blir allt mörkare, säger Venus Krantz. Vi lever i en tid där vi pratar mycket om klimatförändringar, krig och terror, och istället för att oroa barn vill vi med det här projektet uppmärksamma att de globala målen faktiskt finns och tillsammans arbeta fram konkreta handlingar som bidrar till en ljusare framtid.