Förnyat stöd till Läslusten

Publicerad 31 maj 2017

Sjöbo kommun har fått bidrag för ännu ett år av det läsfrämjande projektet Läslusten, ett samarbete mellan de kommunala förskolorna och folkbiblioteken.

Det är Kulturrådet som för andra året i rad ger bidrag för läsfrämjande insatser, detta år 150 000. Projektet väntar även på besked från Region Skåne. En stor del av finansieringen ligger också på förskolorna som hanterar vikariekostnader, inköp av litteratur och utformning av förskolebibliotek.

–Det är jättekul att få ytterligare ett års bidrag så att vi kan fortsätta att borra oss ner i de här frågorna, säger Paula Brante, projektledare för projektet.

–Kulturrådets bidrag går till administration, marknadsföring och projektledning, och det är en viktig del för att kunna driva projektet.

Syftet med projektet är att stärka samarbetet mellan förskolorna och biblioteken samt att ge barnen i förskolan förutsättningar för att ta till sig böcker, läsning och litteratur.

Bild: barnen på Lillgårdens förskola skapar miljöer till boken "Petter och hans fyra getter."