Grundsärskolans elevstödsamordnare uppmärksammas för sitt arbete

Publicerad 27 mars 2018

Yvonne Andersson, elevstödsamordnare på grundsärskolan, är en utav fyra finalister som kan ta hem årets pris av Trevor Dolan Foundation.

- Jag är väldigt stolt som rektor och kollega, säger Sandra Andersson, rektor för Sjöbo grundsärskola.

Priset delas ut på SETT-dagarna, som arrangeras av Stockholms stad i samarbete med företag och andra kommuner.

Det är Sandra Andersson som själv nominerat Yvonne till priset, och hon beskriver sin kollega med varma ordalag:

"Yvonne Anderssons arbetet håller alltid hög kvalité kopplat till aktuell forskning, skolans uppdrag och varje elevs förmåga och förutsättningar. Hon brinner för de elever som är mest utsatta och ser varje elevs potential. Hon lyfter varje elev vilket har visat sig i ökat självförtroende för flertalet av våra elever. Våra elever vet att Yvonne alltid finns på plats och att de blir lyssnade, från det lilla till det stora.

Yvonne har ett ledarskap som är riktat mot undervisning och lärande. Hon reflekterar kring hur gör vi detta på bästa sätt för att nå önskvärt resultat på organisation, grupp och individnivå. Hon har flyttat fram positioner inom särskolans verksamhet från omsorg till lärande för livet. Yvonne är ett stort stöd för mig som rektor då hennes fokus är att bevaka att varje elev får det som de har rätt enligt skollagen, och hon är ett viktigt bollplank för mig.

Yvonne har en orubblig ståndpunkt gällande elever lärande, både kunskapsmässigt och socialt. I sitt arbete gör hon didaktiska kopplingar och anpassar sin kommunikation till mottagande vilket också är en konst. Hon vrider och vänder på pedagogiska situationer för att nå bästa möjliga framgång för eleven, ett arbete som både kan vara kort och långsiktigt.

Yvonne är även en helt underbar människa som sprider värme, kunskap och mod och enligt mig är 'punk i skolvärlden'. "

Sandra Andersson, rektor, Sjöbo grundsärskola.

Vem som står som slutlig vinnare tillkännages den 11 april på SETT-dagarna.

Fakta: Trevor Dolan Foundations pris
Ett stipendium på 10 000 kr delas ut till en lärare, förskollärare, pedagog, fritidslärare eller skolledare som utmärks av följande:

  • Civilkurage och mod att varje dag ta ställning för varje enskilt barn/elev, trots omgivningens tyckanden och tryck.
  • En orubbad övertygelse om varje elevs förmåga att lära och skolans avgörande inverkan på en elevs nutid och framtid.
  • Ett passionerat och hängivet ledarskap med en osviklig pedagogisk markör riktad mot undervisning och lärande.
  • Ett ledarskap där det didaktiska lärandet står på tvärvetenskaplig grund.
  • Humor, värme och kärlek till sitt uppdrag, sina medarbetare och elever.
  • Modet att ta debatt.
  • Är punk i skolvärlden.