Hållbar utveckling ur ett förskoleperspektiv

Publicerad 07 december 2016

En hållbar värld börjar i förskolan- det är Tallbackens förskolas vision.

Förskolan har under många år arbetat för en hållbar utvecklingoch 2011 påbörjade de sitt arbete med målet att bli Grön Flaggcertifierade. På våren 2012 fick de äntligen hissa sin gröna flagga, där deras fadderpolitiker Stefan Lundgren höll ett tal till föräldrar, barn och personal.

Sjöbo kommun anordnade i november en miljökonferens där Maria Pfeiffer och Maria Ekblom Petersson höll en inspirationsföreläsning om förskolans hållbarhetsarbete.

Arbetet för en hållbar utveckling byggs genom delaktighet, inflytande, ansvar och engagemang. På förskolan hålls Grön Flaggmöte med barnen och pedagoger, en gång i veckan, där frågor som till exempel vad är biogas, vad händer med ett äpple när det bryts ner, varför är vissa djur utrotningshotade, diskuteras. Miljörådsmöte med föräldrar, pedagoger och förskolechef en gång per termin där frågor som tillgång till ekologisk mat, giftfri förskola och mycket annat ger föräldrarna en möjlighet till inflytande och delaktighet. Demokratiråd hålls en gång per termin med barn och förskolechef, två barn från varje hemvist representerar barngruppen där frågor kring exempelvis lärmiljön tas upp. Barnen återkopplar sen till sina kompisar på respektive hemvist, där frågorna diskuteras vidare.

– En tredjedel av all mat som serveras på förskolan är idag ekologisk , säger Maria Ekblom Petersson. När vi först lyfte frågan om ekologisk mat så möttes vi av svaret att det kommer att bli alldeles för dyrt, men i takt med att medvetenheten hos personalen i förskolan och Storkskolans restaurang ökade så sjönk kostnaderna och det blev billigare med ekologisk mat. Idag kan vi servera barnen vegetarisk mat en gång i veckan, vi har infört ekologiska livsmedel som mjölk, fil, frukt och vissa grönsaker. Vi har också minskat på söta produkter och genom vår ökade medvetenhet även på matsvinnet. Vi använder inga plasttallrikar och inga konserver, precis som Naturskyddsföreningen rekommenderar.

– Social hållbarhet arbetar vi med genom att till exempel besöka vårt äldreboende, barnen ritar teckningar, fikar och sjunger tillsammans med de äldre, säger Maria Pfeiffer. Ekologisk hållbarhet arbetar vi med genom att odla våra egna ekologiska paprikor. Ekonomisk hållbarhet arbetar vi med genom att göra barnen medvetna om vatten- och elförbrukning.

Fakta:
Grön Flagg är ett program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga. Med verktyget Grön Flagg blir arbetet med hållbar utveckling en del av det dagliga skol- och förskolearbetet. Arbetet med Grön Flagg ger förutom lärande också en känsla av gemenskap. Att få hissa själva flaggan är såklart en stor del av det. Men vägen dit är fylld med mycket mer att vara stolt över och känna gruppsamhörighet kring. Få saker är så starka som att tillsammans dela känslan att "wow, vi har gjort skillnad.

Håll Sverige Rent har drivit Grön Flagg sedan 1996 och idag är fler än 2600 skolor runt om i landet anslutna. Det betyder att över 250 000 barn och unga är aktiva med arbetet som leder fram till att den gröna flaggan hissas.