Hjälp oss så att vi kan planera skolskjutsen på bästa sätt

Publicerad 24 maj 2017

Är du förälder/vårdnadhavare till en elev som går i grundskolan och är berättigad att åka skolskjuts till och från skolan? Då behöver vi din hjälp för att vi ska kunna erbjuda ditt/dina barn en riktigt bra skolskjuts.

Nytt för i år är att vi vill att vårdnadshavare till barn inom grundskolan som berättigats skolskjuts skickar in en anmälan om vid vilka tider skolskjutsen kommer att användas.

Fyll i blanketten under sommaren efter hur du förväntar dig att det kommer att se ut under läsåret och lämna in blanketten till skolan/Sjöbo kommun. Sker förändringar under läsåret räcker det med att skicka e-post till kommunens skolskjutssamordnare.

Detta behöver du sedan göra en gång om året - inför varje nytt läsår. Anmälan måste vara skriftlig och undertecknad. Dels för att alla uppgifter ska kontrolleras på nytt och dels för att hålla med fräscha elevlistor till chaufförerna.

Här hittar du blanketten, samt kan läsa mer om hur skolskjutsen fungerar.