Kultur i skolgången stärker självbilden

Publicerad 21 februari 2017

Sjöbo kommun har som mål att alla elever ska få möta professionell kultur i sin skolgång. Förställningen Jakten på riddar Martinus häst är en del av satsningen.

– Förutom kommunens kulturbudget så har vi inom Kultur och fritid för barn och unga sökt och fått mycket projektpengar under de senaste åren, bland annat från Svenska filminstitutet, Kulturrådet, Region Skåne och Sparbanksstiftelsen för att skapa fler och större kulturarrangemang för eleverna i skola och förskola. Kommunen har också i de flesta projekt gått in med en egen insats, berätta Paula Brante, ungdomskulturutvecklare.

Nu bjuds alla elever i årskurs tre i såväl kommunala som fristående skolor in till föreställningen Jakten på riddar Martinus försvunna häst. Med sånger, instrument och kläder från medeltiden tar musikgruppen Natbakka med eleverna på en färgstark resa till 1300-talet. Publiken får till exempel svar på: Vad är en pilgrim? Vilket är världens äldsta instrument? Och: Hur gick det sen för Staffan Stalledräng, efter att han vattnat sina fålar fem? Den 7 mars är det dags.

Föreställningen är en del av kommunens kulturutbud under läsåret, där skolorna bjuds på både föreställningar och bussar.

– Kulturupplevelser för barn och unga skapar mervärde i skolan och på fritiden. Att få prova på ett nytt uttryckssätt ger fler möjligheter till barnen, i form av självsyn, framtidsvisioner och världsbild, säger Paula Brante.

Kultur kan också bidra till att skolans mål nås, eftersom olika elever har olika sätt att lära, och för många kan kultur ge nya insikter i ett ämne eller område i skolan.

– Framförallt behöver alla människor; barn, unga och vuxna, kulturupplevelser i sina liv, säger Paula Brante.

Fakta:
Musikgruppen Natbakka spelar och sjunger medeltidsmusik med tidstypiska instrument och kläder. De gillar både röjig partymusik från de stökigaste krogarna och högtidlig katedralsång. Natbakka består av fyra medlemmar, alla sångare med personliga röster, som även trakterar flera av tidens instrument.