Ny rektor vill se att alla lyckas

Publicerad 28 september 2018

Lövestads skola har fått en ny rektor. Ulrika Wulffsberg tog över rollen vid terminsstarten efter Elisabeth Arlefalk gått i pension.

En liten nyrenoverad byskola med runt 130 elever lockade Ulrika att lämna sitt arbete som biträdande rektor i Svedala för att bli den som leder Lövestads skola.

– Mitt förstas intryck av skolan och byn är att den är så mysig. Alla känner alla och vi har en bra vi-känsla. Det finns ett stort engagemang från vårdnadshavare här. Vi har en gemenskap som är ovanlig. Alla barn här är all personals elever. Det är en fördel att eleverna känner alla vuxna på skolan. Det är en mjuk ton mellan alla.

Lövestads skola är grundskola som dessutom har förskolan i samma byggnad. Biblioteket, som är meröppet, ligger också integrerad i samma byggnad.

– Renoveringen som gjordes häromåret är fint gjord, säger Ulrika Wulffsberg, som i botten är lärare i svenska, engelska och spanska i botten.

Att vara rektor tycker hon är en rolig utmaning:

– Som rektor är jag med på många plan. Jag njuter av att se andra lyckas, både elever och personal, och känner inget behov av att jag ska stå främst. Just nu skaffar jag mig en bild över hur allt fungerar på den här skolan.

Elisabeth Arlefalk var rektor på skolan i 16 år.

– Det är stora skor att fylla. Jag fick en bra överlämning och nu ska jag forma mitt ledarskap här.

Att bli rektor liknar ingen annan utbildning. Först måste man få tjänsten, sen kommer man in på rektorsutbildningen. Den som söker en rektorstjänst kan vara förskolechef, biträdande rektorer eller ha annan ledningsfunktion inom skolvärden.

Lövestad växer

Det blir allt fler barn som går på skolan. Redan nästa höst ökar antalet elever i klasserna. Många flyttar till bygden och många barn föds. Lövestads läge gör att det är nära till naturen men också lätt att ta sig till närliggande tätorter för jobb och nöjen.

– Många vill bo naturnära och är intresserade av naturen. Förskolan här har tema Grön framtid. Förutom att vi självklart arbetar efter läroplanen, arbetar vi utifrån ett projekterade arbetssätt där barnens tankar och intresse tas med i planeringen.

Ett exempel är barnens engagemang för källsortering.

– Förskolebarnen har i projektet visat engagemang mot nedskräpning och de äldre jätteduktiga på att källsortera, säger Ulrika.

Fakta: Så här blir du rektor
Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå, som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning och skolledarskap.

Rektorsprogrammet riktar sig till alla rektorer, förskolechefer, biträdande rektorer samt andra personer med motsvarande ledningsfunktioner i läroplanstyrda verksamheter. Utbildningen är tre år (20% av arbetstiden) och är obligatorisk.

Källa: Skolverket