Nya kompisar, nya upplevelser - på vetenskaplig grund

Publicerad 26 juni 2017

Högre kvalité på undervisningen har varit ett mål för fritidspedagogerna. Genom satsningen Fritidshem på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, har nätverkande mellan pedagogerna lett till större utbyte och samarbete.

Satsningen ska komma eleverna till gagn, så i sommar arrangeras två event där alla fritidseleverna i hela kommunen kan delta. Aktiviteterna är kopplade till läroplanen för fritidshem.

Sverige skapas – i lego

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

Det första eventet handlar om att bygga. Då ska Sverige skapas – i lego

100 kilo lego ska bli till hus, träd och mycket annat som placeras ut på en stor Sverigekarta, som också är i lego.

Nya relationer
Sedan bär det av till Skånes djurpark:

– Besöket är ett sätt att öka integrationen mellan barnen på kommunens skolor och skapa nya kompisrelationer. Genom att tillsammans få möta den svenska naturen och vårt djurliv får vi möjlighet att förankra kunskaper samtidigt som vi får ett naturligt samtalsämne där språket och kunskaperna utvecklas, säger Petra Roth, rektor på Sandbäcksskolan.

Den svenska och nordiska miljön skiljer sig mot de nyanlända barnens uppväxtmiljöer både när det gäller djur-och naturliv.

– Barnen får uppleva de nordiska djuren i vacker natur och får en chans till ett oförglömligt minne! Vi tror att det ger en positiv påverkan och glädje för fortsatt arbete med integrationen på vår skola och mellan kommunens skolor.

Dokumentation och utvärdering är viktigt:

– När aktiviteterna är genomförda utvärderar vi dem för att bli ännu bättre. Det är så verksamheten kan utvecklas, säger Petra Roth.

Fakta:
Sjöbo kommun har för andra året sökt och fått pengar från MUCF för att genomföra aktiviteter vars syfte är att öka integrationen. Detta tillsammans med den satsning som görs för att öka kompetensens hos pedagogerna och driva satsningen fritidshem på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet möjliggjort de gemensamma aktivisterna.

MUCF betyder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. MUCF ger bidrag till föreningsliv, kommuner och till internationellt samarbete.