Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfallsskada och kan täcka bl a läke, rese- och tandskadekostnader, skadade kläder och glasögon, medicinsk rehabilitering mm (upp till ett visst belopp). Försäkringsskyddet gäller antingen under skoltid/verksamhetstid eller dygnet runt beroende på vilken försäkringsgrupp den skadade tillhör.

För skadeanmälan kontakta
Länsförsäkringar: 042 - 633 91 37
För mer information se försäkringsbesked till höger.