Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfallsskada och kan täcka bland annat läke, rese- och tandskadekostnader, skadade kläder och glasögon, medicinsk rehabilitering med mera (upp till ett visst belopp).

Försäkringsskyddet gäller antingen under skoltid/verksamhetstid eller dygnet runt beroende på vilken försäkringsgrupp den skadade tillhör.

För skadeanmälan kontakta:
Länsförsäkringar: 042 - 633 91 37
För mer information se försäkringsbeskedet under rubriken Relaterade länkar.