Resor till och från skolan

bild JoJo Skola-kort

Resebidraget, JoJo-Skola-kort, är till för dagliga resor mellan bostad och skola. Kortet gäller dagtid under skoldagar.

På baksidan av terminsbeviset kan du läsa hur och när kortet gäller.

Det finns ett alternativ till JoJo-kortet med ett s.k. PLUS-kort. För 600 kr per termin (1.200 kr/läsår) har du då ett kort som gäller dygnet runt, alla dagar (även lovdagar) under hela läsåret. Läs mer här >>

Ska du studera långt iväg vill du istället ha inackorderingsbidrag? Läs mer här >>

Kom ihåg att JoJo Skola-kortet och terminsbeviset måste visas tillsammans för att gälla som biljett. Kortet är en värdehandling.

För att få JoJo Skola-kortet (gymnasiekortet) måste du:

  • vara antagen till och gå i gymnasieutbildning
  • ha rätt till studiehjälp/studiestöd
  • ha minst 6 km till skolan
  • inte uppbära inackorderingsbidrag.

Ansökan med underskrift

Du måste lämna/skicka in en underskriven ansökan som ska vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas. Uppfyller du villkoren för resebidrag kan du hämta kortet under augusti månad på kommunkontoret när vi meddelat här på hemsidan att det är färdigt. Vi utgår från det datum när din ansökan kom in till oss. Senare in på terminen (september och framåt) brukar vi skicka sms när kortet är klart.

För att få ditt JoJo-kort Skola till terminsstarten ska du lämna/skicka in din ansökan senast den 1 augusti ("garantidatum"). Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in till kommunen. Lämna i brevlådan eller skicka till: Sjöbo kommun, Skolskjutssamordnare, Familjeförvaltningen, 275 80 Sjöbo.

Ansökan måste lämnas in/skickas in skriftligt för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. En skannad kopia av den undertecknade blanketten kan skickas med e-post. Du kan inte längre skicka bild (foto) på ansökningsblanketten; inte heller ansöka med sms eller fax.

Om du byter skola, flyttar eller avbryter studierna är du skyldig att lämna tillbaka JoJo-kortet och terminsbeviset. Byter du skola ska du kontakta skolskjuts-samordnaren för besked om nytt skolkort. Flyttar du ska kortet lämnas tillbaka och en ny ansökan lämnas in till din nya hemkommun.

Förlorat/skadat/återtaget JoJo-kort ska anmälas till kommunen, via e-post till david.stattin@sjobo.se så att det kan spärras. Ett ersättningskort ordnar vi så fort det går, med lite tur redan samma dag. När ersättningskortet hämtas ska du kunna visa att expeditionsavgiften är betald.

Expeditionsavgiften för ett ersättningskort är 300 kronor och enklast "swishar" du beloppet till kontonummer 123 037 6970 och glöm inte att ange Ditt namn + födelsedag (6 siffror, ex: 020312 för 12 mars 2002) i meddelandefältet. Någon annan än Du själv kan "swisha", men kom ihåg att Ditt (elevens) namn och sex siffror måste stå i meddelandefältet. Den som swishat kan samtidigt skicka en skärmbild till dig så att du kan visa att avgiften är betald.

Om du av någon anledning behöver betala avgiften på annat sätt (alla har inte swish) ska du skicka ett e-brev till skolskjutsamordnaren för instruktioner. JoJo Skola-kortet kan hämtas när avgiften är betald.

Avmagnetiserat kort. Är kortet inte skadat och ändå inte fungerar, byts kortet ut utan kostnad.

Observera också att JoJo Skola-kortet (med terminsbeviset) är personligt och kan inte ges bort, säljas eller överlåtas till någon annan.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2019
Sidan publicerad av: David Stattin
Utbildning och barnomsorg