Bidrag till resor till och från skolan

Resebidraget, som är till för dagliga resor mellan bostad och skola, ges i form av Resekort med Skolbiljett till gymnasieelever som uppfyller villkoren. Ansökan ska skickas in till din hemkommun; den kommun där du bor.

Ansökan ska skickas in varje år! När du fått Resekort behöver du bara fylla i namn, pesonnummer, utbildning, Ditt Resekortsnummer (rutor med fetstil) plus om du har nya kontaktuppgifter, t.ex. har bytt telefon. Därefter underteckna ock skicka in.

Information om Resekortet
Nya skolkortet 2019

Har du fått Resekortet i brevlådan? Kom ihåg att kortet inte fungerar OM du glömt bort att ansöka om skolbiljetten...
(= ALLTID skicka in ansökan).

Det nya kortet gäller dygnet runt under skoldagar, måndag-fredag, och lovdagar under läsåret (alltså inte sommarlovet).

Det nya kortet gäller inte lördagar-söndagar.

Det nya kortet ska sparas hela studietiden (normalt 3 år). Varje år ska ansökan skickas in. Elever som börjar i årskurs 2 eller årskurs 3 på samma utbildning behöver lämna in ansökan om ny skolbiljett och ange sitt gällande kortnummer. Ny blankett här.

Det nya kortet fungerar som bevis för ett du är gymnasieelev. Kommunen köper de biljetter du behöver för resorna (ett slags månadskort) och laddar Ditt personliga skolkort löpande så länge du är berättigad till resebidrag.

Ska du studera långt iväg vill du istället ha inackorderingsbidrag? Läs mer här.

Skolbiljetten i molnet

Dessa förutsättningar gäller för att man ska bli beviljad skolbiljett
(= bidrag till resorna till och från skolan)

För att få Resekort med skolbiljett måste du:

  • vara antagen till och gå i gymnasieutbildning
  • ha rätt till studiehjälp/studiestöd
  • ha minst 6 km till skolan
  • inte uppbära inackorderingsbidrag.

Ansökan med underskrift

Du måste lämna/skicka in en underskriven ansökan när du vet vilken skola/utbildning du ska börja på. Denna ska vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas. Uppfyller du villkoren för resebidrag blir kortet hemskickat till dig. I undantagsfall måste du hämta kortet på kommunkontoret. Länkar till blankett längst ner på sidan.

För att få ditt Resekort med skolbiljett - respektive ny skolbiljett till det resekort du redan har - till terminsstarten ska du lämna/skicka in din ansökan senast den 1 augusti ('garantidatum'). Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in till kommunen. Lämna i brevlådan på kommunkontoret eller skicka till: Sjöbo kommun, Skolskjutssamordnare, Familjeförvaltningen, 275 80 Sjöbo.

Ansökan måste lämnas in/skickas in skriftligt och undertecknad för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter.

Om du byter skola, flyttar eller avbryter studierna är du skyldig att anmäla detta till kommunen. Om du flyttar kan du behålla ditt resekort, men du måste skicka in en ny ansökan om skolbiljett till din nya hemkommun.

Förlorat/skadat/återtaget resekort ska anmälas till kommunen, via e-post till david.stattin@sjobo.se så att vi kan flytta dina biljetter till ett ersättningskort. Ett ersättningskort ordnar vi så fort det går, med lite tur redan samma dag. När ersättningskortet hämtas ska du kunna visa att expeditionsavgiften är betald.

Expeditionsavgiften för ett ersättningskort är 100 kronor och enklast swishar du beloppet till kontonummer 123 037 6970 och glöm inte att ange Ditt namn + födelsedag (6 siffror, ex: 020312 för 12 mars 2002) i meddelandefältet. Någon annan än Du själv kan swisha, men kom ihåg att Ditt (elevens) namn och sex siffror måste stå i meddelandefältet. Den som swishat kan samtidigt skicka en skärmbild till dig så att du kan visa att avgiften är betald när du ska hämta ersättningskortet.

Om du av någon anledning behöver betala avgiften på annat sätt (alla har inte swish) ska du skicka ett e-brev till skolskjutsamordnaren för instruktioner. Resekortet kan hämtas när avgiften är betald.

Ej fungerande kort. Är kortet inte skadat och ändå inte fungerar, byts det ut utan kostnad.

Observera också att resekortet är personligt och kan inte ges bort, säljas eller lånas ut till någon annan.

Ansökan för årskurs 2 och 3; kommande läsår

Du som ska börja årskurs 2 eller årskurs 3 på samma utbildning ska ändå ansöka om ny skolbiljett varje år. Ansökan ska ske på blankett ansökan om bidrag till dagliga resor , men du behöver inte fylla i alla rutor om uppgifterna inte förändrats.

Villkor för ansökan om bidrag till dagliga resor (hela texten) med anvisningar


Blanketter:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 augusti 2020
Sidan publicerad av: David Stattin
Utbildning och barnomsorg