Bidrag till resor till och från skolan

Resebidraget, som är till för dagliga resor mellan bostad och skola, ges i form av Resekort med Skolbiljett till gymnasieelever som uppfyller villkoren. Ansökan ska skickas in till din hemkommun; den kommun där du bor.

Ansökan (blankett i slutet på sidan) ska skickas in varje år! När du redan har Resekort ska du komplettera med Ditt Resekortsnummer (12 siffror). Därefter underteckna och skicka in till kommunkontoret.

Information om Resekortet
Nya skolkortet 2019

Har du fått Resekortet i brevlådan? Kom ihåg att kortet inte fungerar OM du glömt bort att ansöka om skolbiljetten...
(= ALLTID skicka in ansökan).

Resekortet med Skolbiljett gäller dygnet runt under skoldagar, måndag-fredag, och lovdagar under läsåret (alltså inte under sommarlovet).

Skolbiljetten gäller inte lördagar-söndagar. På helgerna får du köpa biljetter själv (och det går bra att "lägga" dessa på Resekortet).

Resekortet ska sparas hela studietiden (normalt 3 år). Varje år ska ny ansökan skickas in. Elever som börjar i årskurs 2 eller årskurs 3 behöver lämna in ansökan om ny skolbiljett (inget kryss i blankettens topp) och ange sitt kortnummer. Ny blankett här.

Resekortet fungerar som bevis för att du är gymnasieelev och att det verkligen är Ditt kort du reser med. Kommunen laddar upp de biljetter du behöver för resorna (Skolbiljett: som ett slags månadskort) och laddar Ditt personliga Resekort löpande så länge du är berättigad till resebidrag.

Ska du studera långt iväg vill du kanske istället ansöka om inackorderingsbidrag? Läs mer här.

Skolbiljetten i molnet

Dessa förutsättningar gäller för att man ska bli beviljad Skolbiljett
(= bidrag till dagliga resor till och från skolan)

För att få Resekort med Skolbiljett måste du:

  • vara antagen till och gå i gymnasieutbildning
  • ha rätt till studiehjälp/studiestöd
  • ha minst 6 km till skolan
  • inte uppbära inackorderingsbidrag.

Ansökan med underskrift

Du måste lämna/skicka in en underskriven ansökan när du vet vilken skola/utbildning du ska börja på. Denna ska vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas. Uppfyller du villkoren för resebidrag skickas Resekortet hem till dig. I undantagsfall måste du hämta kortet på kommunkontoret.

För att få ditt Resekort med Skolbiljett - respektive ny Skolbiljett till det Resekort du redan har - till terminsstarten ska ansökan vara inlämnad/skickad senast den 1 augusti ('garantidatum'). Lämna i växeln eller i brevlådan på kommunkontoret eller skicka till: Sjöbo kommun, Skolskjutssamordnare, Familjeförvaltningen, 275 80 Sjöbo.

Ansökningarna behandlas i den ordning som de har kommit in till kommunen. Ansökan måste lämnas in/skickas in skriftligt och undertecknad för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter.

Om du byter skola, flyttar eller avbryter studierna är du skyldig att anmäla detta till kommunen. Om du flyttar kan du behålla ditt Resekort, men du måste skicka in en ny ansökan om skolbiljett till din nya hemkommun.

Förlorat/skadat/återtaget Resekort ska anmälas till kommunen, via e-post till david.stattin@sjobo.se så att vi kan flytta dina Skolbiljetter till ett ersättningskort. Ett ersättningskort ordnar vi så fort det går, oftast redan samma dag. Kom till kommunkontoret så fort du kan. När ersättningskortet hämtas ska du, eller den som hämtar Ditt nya kort, kunna visa att expeditionsavgiften är betald.

Expeditionsavgiften för ett ersättningskort är 100 kronor och enklast swishar du beloppet till kontonummer 123 037 6970 och glöm inte att ange Ditt namn + födelsedag (6 siffror, ex: 020312 för 12 mars 2002) i meddelandefältet. Någon annan än Du själv kan swisha, men kom ihåg att Ditt (elevens) namn och sex siffror måste stå i meddelandefältet. Den som swishat kan samtidigt skicka en skärmbild till dig så att du kan visa att avgiften är betald när du själv ska hämta ersättningskortet.

Om du av någon anledning behöver betala avgiften på annat sätt (alla har inte swish) ska du skicka ett e-brev till skolskjutsamordnaren för instruktioner. Resekortet kan hämtas när avgiften är betald.

Ej fungerande kort. Är kortet inte skadat och ändå inte fungerar, byts det ut utan kostnad. Detta händer dock sällan. Ett tips: om kortet inte fungerar på bussen så gå till en biljettautomat på stationen och håll kortet kvar mot läsaren. Då får du reda på om det är fel på kortet ellerom det 'bara' saknas en biljett...

Observera också att resekortet är personligt och kan inte ges bort, säljas eller lånas ut till någon annan.

Ansökan för årskurs 2 och 3; kommande läsår

Du som ska börja årskurs 2 eller årskurs 3 på samma utbildning ska ändå ansöka om ny Skolbiljett varje läsår. Ansökan ska ske på blankett ansökan om bidrag till dagliga resor .

Läs också: Villkor för ansökan om bidrag till dagliga resor (hela texten) med anvisningar


Blanketter:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2021
Sidan publicerad av: David Stattin
Utbildning och barnomsorg