>" /> >" /> >" />

Resor till och från skolan

Nya skolkortet 2019

Resebidraget som är till för dagliga resor mellan bostad och skola kommer att få helt ny utformning inför läsåret 2019/20.

I vecka 20-21 finns bättre information här...

Det nya kortet gäller dygnet runt under skoldagar och lovdagar under läsåret.

Det nya kortet gäller inte lördagar-söndagar. "PLUS" försvinner så resor på helger får man köpa själv.

Det nya kortet ska sparas hela studietiden (normalt 3 år).

Det nya kortet fungerar som bevis för ett du är gymnasieelev (terminskortet med foto försvinner). Kommunen köper de biljetter du behöver för resorna (ett slags månadskort) och laddar Ditt personliga skolkort löpande så länge du är berättigad till resebidrag.

Ska du studera långt iväg vill du istället ha inackorderingsbidrag? Läs mer här >>


Skolbiljetten i molnet

Fortfarande gäller de "gamla" förutsättningarna för att man ska bli beviljad ett Skolkort
(= bidrag till resorna till och från skolan).


För att få Skolkortet (gymnasiekortet) måste du:

  • vara antagen till och gå i gymnasieutbildning
  • ha rätt till studiehjälp/studiestöd
  • ha minst 6 km till skolan
  • inte uppbära inackorderingsbidrag.

Ansökan med underskrift - blanketten är snart klar...

Special till läsår 19/20 för åk. 2 och åk. 3, se nedan...


Du måste lämna/skicka in en underskriven ansökan när du vet vilken skola/utbildning du ska börja på. Denna ska vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas. Uppfyller du villkoren för resebidrag blir kortet hemskickat till dig. I undantagsfall måste du hämta kortet på kommunkontoret.

För att få ditt Skolkort till terminsstarten ska du lämna/skicka in din ansökan senast den 1 augusti ("garantidatum"). Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in till kommunen. Lämna i brevlådan eller skicka till: Sjöbo kommun, Skolskjutssamordnare, Familjeförvaltningen, 275 80 Sjöbo.

Ansökan måste lämnas in/skickas in skriftligt på blanketten för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter.

Om du byter skola, flyttar eller avbryter studierna är du skyldig att anmäla detta till kommunen. Om du flyttar kan du behålla ditt skolkort, men du måste skicka in en ny ansökan till din nya hemkommun.

Förlorat/skadat/återtaget Skolkort ska anmälas till kommunen, via e-post till david.stattin@sjobo.se så att vi kan flytta dina biljetter till ett ersättningskort. Ett ersättningskort ordnar vi så fort det går, med lite tur redan samma dag. När ersättningskortet hämtas ska du kunna visa att expeditionsavgiften är betald.

Expeditionsavgiften för ett ersättningskort är 100 kronor och enklast "swishar" du beloppet till kontonummer 123 037 6970 och glöm inte att ange Ditt namn + födelsedag (6 siffror, ex: 020312 för 12 mars 2002) i meddelandefältet. Någon annan än Du själv kan "swisha", men kom ihåg att Ditt (elevens) namn och sex siffror måste stå i meddelandefältet. Den som swishat kan samtidigt skicka en skärmbild till dig så att du kan visa att avgiften är betald.

Om du av någon anledning behöver betala avgiften på annat sätt (alla har inte swish) ska du skicka ett e-brev till skolskjutsamordnaren för instruktioner. Skolkortet kan hämtas när avgiften är betald.

Avmagnetiserat kort. Är kortet inte skadat och ändå inte fungerar, byts kortet ut utan kostnad.

Observera också att Skolkortet är personligt och kan inte ges bort, säljas eller överlåtas till någon annan.


Ansökan för åk. 2 och 3 kommande läsår...

Du som ska börja åk. 2 eller åk. 3 på samma utbildning ska ansöka om det nya skolkortet också detta året. Ansökan ska ske på den blankett som snart ska finnas tillgänglig här....

Kontrollera denna sida igen i början av juni och skicka in din ansökan direkt.


Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2019
Sidan publicerad av: David Stattin
Utbildning och barnomsorg