Möjligheternas dag

Med evenemangen Möjligheternas dag och Möjligheter på väg, arbetar vi för att stärka ungdomar och vuxnas kompetenser och valmöjligheter för att lättare få jobb.

Jobb och utbildningar

Sjöbos arbetsmarknadsevent ”Möjligheternas dag” hålls varje år i oktober i. Fokus är på högstadieeleverna. Genom ett stort antal olika aktiviteter under evenemanget förbereds eleverna inför framtidens val av jobb och utbildningar.

Vidgade perspektiv, bättre underbyggda val och ökad motivation är vad som sågs efter förra årets Möjligheternas dag.

Möjligheter på väg

För vuxna genomfördes roadtrippen Möjligheter på väg i september 2021. Studie- och yrkesvägledare och arbetsmarknadscoacher åkte ut och mötte folk på centrala platser. Turerna gick till Lövestad och Vollsjö, och visade upp så gott resultat och god uppskattning att en extra tur till Blentarp kom till stånd, och framtida turer planeras.

Stärka ungdomar och vuxna

Målen är med evenemangen är att med praktisk arbetslivsorientering öka, stärka ungdomars och vuxnas valkompetens. Visa möjligheterna för kompetensutveckling när omvärldens utveckling ställer krav på en ny karriär eller utökad, förstärkt kompetens. Erbjuda kommunens invånare en utökad insikt i näringslivets och kommunens mångfald av yrken. Visa på utbildningsmöjligheter och framtidens arbetsmarknad.

Mer information

Kristina Petersson, Skolchef Sjöbo kommun
E-post: kristina.petersson@sjobo.se
Telefon: 0416-270 50

Johan Tykesson, utvecklingsstrateg, Sjöbo Utbildningscentrum
E-post: johan.tykesson@sjobo.se
Telefon: 073-4242959

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2021
Sidan publicerad av: Åse-Lotte Melin